Motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer

Vänsterpartiet Tierps motioner i kommunfullmäktige

2014-10-27: Sporthall i Söderfors

2015-09-03: Läktare till konstgräsplanen

2015-10-15: Ekologiska producenter

2015-10-28: Idrottsbibliotek

2017-03-26: Avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga Vår reservation

2017-03-26: Öppna väggar

2017-09-05: Feministiskt självförsvar

2018-02-13: Sluta kalla medborgarna för kunder

2018-03-19: Sjuknärvaro Vår reservation

2018-11-06: Sjuknärvaro Ny mandatperiod och lite omarbetad

2018-11-29: Genomför ett försök med 30 timmars arbetsvecka inom äldreomsorgen

 

 

Vänsterpartiet Tierps interpellationer i kommunfullmäktige

2014-10-30: Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd

2014-10-07: Trygghetsboende på Björken och i kransorterna

2015-12-03: Arbetsrättslig information för ungdomar

2016-01-23: Vad gör kommunen idag för de funktionshindrade och deras problem på arbetsmarknaden

2017-09-05: Fritidsbibliotek på flera av kommunens orter Svar från Kenneth Gunnarsson (MP). Replik av Alexander Karlsson (V)

2019-02-04: Interpellation om byggande av nya hyresrätter i Månkarbo och Örbyhus

 

 

Vänsterpartiet Tierps frågor i kommunfullmäktige

2017-05-18: Feministiskt självförsvar

2018-06-06: Konstfrusen is i Söderfors