Nyheter

Regeringen på åskådarplats

1990-talets kris har knappt återhämtat sig i vår gemensamma sektor.
Den gången var det stor andel lågavlönade kvinnor som fick dra ett tungt lass under många år för att komma ur krisen.

Ska kvinnor återigen dra lasset för att komma ur den nuvarande krisen som är orsakad av skattelättnader och en oreglerad finansmarknad?
Det är föga överraskande att varslen kommer nu inom den gemensamma sektorn men likafullt helt oacceptabelt..Äldreomsorgen
och skolan behöver pengar för att det ska fungera det är pengar som ofta inte finns i kommunerna och landstingen. Vi bör arbeta för att slippa stora uppsägningar och i stället satsa på utveckling av den offentliga sektorn då är det bråttom med att staten kommer till hjälp.


Den rödgröna oppositionen kräver insatser på 10 miljarder och liknande krav hörs från fackligt håll och det är bra. Men regeringen den stannar på åskådarplats och det är deras strategi låt kommunerna rasera den offentliga sektorn. Vi måste gå till offensiv för att förhindra denna cyniska politik. Skattesänkningar för höginkomstgrupper är ingenting som hjälper lågavlönade kvinnor i högerns Sverige men det är oerhört viktigt att försätta högeralliansen i minoritet efter nästa val.
Skolor äldreboende och sjukhus behövs låt inte allt detta gå förlorat eller förvandlas till handelsvaror. Ska vi klara av detta behöver du som tror att det är viktigt med en fungerande gemensam sektor som solidariskt betalas av oss alla ja då måste du hjälpa de rödgröna till valseger 2010.
Kom med i arbetet nu i morron kan det vara försent.


Urban Blomster, Vänstern Tierp

Skriv en kommentar