Nyheter

Vänstern Vågar Värna Välfärden

När fler och fler blir arbetslösa så sjunker ju skatteintäkterna förstås. Två av tre kommuner kommer att varsla personal 2009. Var tredje kommer att gå med underskott redan 2008.

Nedskärningarna kommer kraftigt att försämra välfärden. 14000 heltidstjänster kommer att försvinna, 23 % inom äldreomsorgen, 20 % inom barnomsorgen och 16 % inom skolan, är några exempel.

 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en undersökning som visar att 8 av 10 kan tänka sig höjd skatt för att bibehålla välfärden.
 
STATSBIDRAGEN TILL KOMMUNERNA
 
Regeringen har nu bestämt sig för att INTE värdesäkra statsbidragen. Detta betyder att kommunerna själva måste stå för löneökningar, prisökningar, ökade kostnader t ex inom äldreomsorgen. Det gör att kommunerna kommer att bli tvungna att varsla personal.
 
Eftersom a-kasse- och sjukförsäkringarna försämrats, så kommer medborgarnas sänkta inkomster vid arbetslöshet och sjukdom, också att medföra att kommunerna får in mindre skatt.
 
                       Vänstern Vågar Värna Välfärden