Nyheter

Rapport från årsmötet

Vänsterpartiet i Tierp har summerat året som gått och lagt upp planerna för kommande verksamhetsår. Årsmötet kunde konstatera framgångar på flera områden som utåtriktade aktiviteter som marknadsdagar och utdelning av flygblad . Medlemsutvecklingen har också varit mycket positiv från 12 betalande medlemmar till 21.

Årsmötet var också det mest välbesökta på många år. Allt detta gör att det ser mycket ljust ut inför kommande val  2009 och 2010.

Ida Gabrielson hade förhinder på grund av sjukdom vilket var tråkigt men inget att göra åt, vi hoppas hon snart är frisk.

I hennes ställe kom  Anna Laxvik och Miro Anter från Ung Vänster  som berättade om sitt besök på Högbergsskolan I Tierp, båda underströk vikten av samarbete mellan parti och Ung Vänster.

Sören Bergkvist, Landstingsråd berättade om landstingspolitiken.

Seppo Laine vår ombudsman deltog också på mötet och redogjorde för upplägget inför kommande val till EU Parlamenet i juni.

 
Till styrelse i Vänsterpartiet Tierp valdes:

  • Elisabet Rosengren ordf 
  • Eva Berglund sekr
  • Anna Zmudzin Ågren kassör 
  • Eva Ezim ledamot
  • Gert Ove Hållen   ledamot.

På uppdrag av styrelsen
Urban Blomster,  mötesordförande

Skriv en kommentar