Nyheter

Vänstern Vågar Värna om Välfärden

Läs vad Eva Ezim, nyinvald i kommunens demokratiberedning och aktiv inom Vänsterpartiet i Tierp skriver om välfärden.

Vänstern Vågar Värna om Välfärden

Vår budget låg fast innan finanskrisen, men nu ser man att t o m alliansregeringen är tvungen att vidta liknande åtgärder. V vill sänka a-kasseavgiften så att alla har råd att vara med.

Vi vill satsa 300 milj./år för att ge en yrkesutbildning till ungdomar upp till 24 år, där arbetslösheten ökar kraftigt. V vill kraftigt öka antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildning, högskola och KY-utbildning. Ingen har väl undgått att höra talas om bristerna inom vård och skola. En följd av besparingar. Eller?

V vill satsa på ett “Omsorgslyft” innefattande kompetenslyft och utbildningsvikariat. V vill fortbilda personal inom sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg samt höja personaltätheten. Det är skillnad på folk och fä! Var tog välfärden vägen?

Det är många som drabbats av alliansregeringens besparingar i synnerhet de som ekonomiskt har det allra sämst. V vill att alla ska ha rätt till ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, ålderdom eller föräldraskap. Jobbskatteavdraget gynnar bara den som har turen att ha ett arbete. De som vill, men inte kan arbeta p g a handikapp, sjukdom eller dy, får inget “jobbavdrag”. Var tog solidariteten vägen?

V vill återinföra och höja grundavdraget. Satsning och nedskärning rimmar dåligt! Kommuner och landsting har fått erfara detta. Man kan inte både satsa och samtidigt få minskade anslag. Statsbidragen till kommuner och landsting MÅSTE värdesäkras. Försämringarna inom socialförsäkring och a-kassa medför stora ökade socialbidragskostnader liksom minskat antal vuxenutbildningsplatser bl a. Staten måste sluta med att göra besparingar i välfärden som sedan kommunerna, med minskade anslag, ska lösa.

V vill att statsbidragen till kommunerna automatiskt räknas upp för att täcka kostnadsökningar. V vill satsa 16 miljarder under 12 år, på järnvägar, dels för att hålla sysselsättningen uppe, dels för att närma oss klimatmålen. Vi vill också höja anslagen till kollektivtrafiken för att kunna sänka biljettpriserna.

Eva Ezim  

Skriv en kommentar