Nyheter

Vi vill ha klimattaxa!

Klimatförändringarna kräver radikala lösningar. Det är inte längre hållbart att bilen är det enda alternativet för många i vardagen.

Vänsterpartiet vill genomföra ett försök med klimattaxa – avgiftsfri kollektivtrafik – i två län. I vårt budgetförslag i riksdagen har vi avsatt statsbidrag som täcker minskade biljettintäkter och tillför medel för nya fordon. Vi tror att fler skulle ställa bilen hemma om kollektivrafiken var kostnadsfri.

Vi tycker att det är väl investerade skattepengar för klimatet. Dessutom gynnar det kvinnor, ungdomar och lågavlönade som i högre åker kollektivt. Försöken ska utvärderas av forskare för att se hur det påverkar tex miljö och resmönster.

Vi vil att Uppsala län ingår i ett sådant försök – så att du kan åka kollektivt utan kostnad.

Nu på måndag 12/5 kommer partiledare Lars Ohly till Tierp för att stötta kampanjen. Han tar Upptåget till Tierp och kommer att vara med och dela ut flygblad vid Tierps station mellan kl 16:00 och 17:30.

Skriv en kommentar