Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen Vänsterpartiet Tierp 2017

Eva Ezim, ordförande.

 

Anette Wilger, kassör.

Alexander Karlsson, sekreterare.

Marlene Larsson, ledamot.

Matteus Ågren, ledamot.

Anna Zmudzin-Ågren, ersättare.

Agneta Andersson, ersättare.