Nyheter

Slöseri med pengar

Vänsterpartiet riktar hård kritik mot lagrådsremissen om skattelättnader för hushållstjänster. Det måste väl vara frågan om någon form av kollektivt vanvett när man kommer fram med ett förslag som innebär sponsring av fullt friska höginkomsttagares behov av städning i hemmet och andra hushållsnära tjänster.

Vore det inte bättre att satsa pengar så våra gamla fick en anständig vård efter ett slitsamt liv? Den här regeringen kommer att skapa ett klassamhälle som vi inte har haft i vårt land på väldigt många år. Är det inte vår plikt som vänster och arbetarrörelse att agera. Det skulle säkert vara bättre om vi fick dem på fall nu än att ha dem kvar hela mandatperioden. De har hunnit med mycket sedan september och det är inte val förrän september 2010.

Urban Blomster Gruppledare
Vänsterpartiet Tierp

Skriv en kommentar