Ett par nya flygblad och så har vi synts i lokalpressen!

Just nu händer det mycket i Tierp och vår partiförening är inget undantag! Här kommer en kort rapport om vad vi gör just nu. Motionen om öppna väggar har rapporterats om i både UNT och Arbetarbladet. OBS att båda artiklarna ligger bakom betalvägg. Vet ni vad!? Från idag (22/5) har vi stående träffar varje måndag klockan 18. Ingen dagordning, bara politisk diskussion! Vi ses väl! Ja, just det. Lokalen blir ABF i Tierp. Några nya aktuella flygblad!            ...

Två motioner

Härom dagen lämnade vi in två motioner till kommunfullmäktige, en om avgiftsfri kollektivtrafik för barn och unga och en om öppna väggar. Båda har vi lagt förut, utan att ha fått gehör. Men vi ger inte upp, vi vässar våra argument och fortsätter ta kampen!

DEBATT: Bygg bostäder i Mehedeby och Söderfors!

"Vi vänsterpartister vill gärna samarbete i dessa frågor med de styrande i Tierp men även med alla andra även med Centerpartiet. Vi är nämligen övertygade att det går att utveckla det här området om bara viljan finns. Hos Vänsterpartiet finns viljan det ska vi visa."

ÅRSMÖTE 2017!

Då har 2016 passerat och det är återigen dags för ett årsmöte. Vänsterpartiet Tierp håller årsmöte söndagen den 29/1 kl 13.30 och lokal kommer att vara på ABF, Bondegatan 2,  Tierp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt lättare förtäring bjuds. Varmt välkomna!

Rapport från kommunfullmäktige 9 juni 2015

Interpellation: Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd? Efter att det i regeringens budgetförslag i höstas stod att finna en höjning av underhållsstödet med 300 kronor, lämnade Marlene Larsson in en interpellation till fullmäktige, där hon frågar om det höjda underhållsstödet kommer alla till del, även de familjer som uppbär försörjningsstöd. Läs interpellationen här. Då budgetpropositionen föll i höstas, blev svaret som ni kan tänka er att det tyvärr inte var aktuellt för tillfället. Marlene talade då om att hon kommer att återkomma när det ånyo är en aktuell fråga, vilket det i och med decemberöverenskommelsen och den kommande vårbudgeten...

DEBATT: Söderfors med möjligheter

Debattartikel signerad Urban Blomster, publicerad av Arbetarbladet, samt i sin helhet nedan.   Söderfors har förlorat innevånare under många år och därmed förlorat mycket av service för de boende. Vänsterpartiet vill arbeta för att vända denna utveckling och vi tror att det finns stora chanser till detta. Goda boende miljöer kan skapas till exempel vid Hoftet som dessutom är ett Lis område och utpekat i Tierps kommuns översiktsplan. Området är nära Dalälven och mycket vackert. Älven är dessutom nyckeln för besöksnäringen ett utomordentligt fiske och möjligheter till alla former av annat friluftsliv. Men det är också nödvändigt med andra satsningar...