Kandidater till kommunfullmäktige

Kandidater till kommunfullmäktige

Här presenteras våra 10 toppkandidater till kommunfullmäktige i Tierps kommun i valet 2014.

 

SONY DSC 1. Urban Blomster, 65 år.

Bor i Tierp.

Sysselsättning: Deltid politik, deltid pensionär.

Uppdrag: Gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen.

– Den fråga jag vill driva är jobben som är intimt sammankopplade med miljö och energi, där finns möjligheterna.

 


 

MarleneLarsson2. Marlene Larsson, 43 år.

Bor i Tierp.

Sysselsättning: Vårdbiträde.

Uppdrag: Vice ordförande Vänsterpartiet Tierp, ersättare kommunstyrelsen, ersättare Utskottet barn och ungdom och ersättare Svealand kustvattenvårdsförbund.

 

Det finns många saker som gör mig till Vänsterpartist, här är några.
– Det mest grundläggande är allas lika värde, det går inte att se på när människor diskrimineras för sitt ursprung sina åsikter eller för att man väljer att leva med någon av samma kön.
– Integration är ett viktigt ord. Det handlar om att vi alla ska känna oss välkomna att bo, arbeta och studera utan att känna oss annorlunda.
– En förutsättning för att känna sig värdefull är att kunna försörja sig genom ett arbete, vi måste bekämpa arbetslösheten och Vänsterpartiet vill garantera ungdomar en plats på arbetsmarknaden efter avslutade studier.
– Många kvinnor jobbar inom vården och lönerna är mycket låga. Rätten till heltid och en lön att kunna leva på är något Vänsterpartiet kräver.
– En ren och giftfri miljö är en förutsättning för att leva på denna jord och alla arter måste respekteras utifrån sina behov. Vi måste alla ta ansvar för vår miljö och omvärld men kommunerna kan med politiska beslut skapa förutsättning för detta.

 


 

AlexanderKarlsson3. Alexander Karlsson, 28 år.

Bor i Örbyhus.

Sysselsättning: Vikarierande vårdbiträde inom äldreomsorgen.

Uppdrag: Ordförande Vänsterpartiet Tierp.

-Jag vill se ett samhälle där äldres, sjukas och handikappades människovärde sätts före vinstintressen.
Där skolan finns till för att lotsa våra barn och unga till kunskap genom fritt och kritiskt tänkande.
Där ingen ska utsättas för intolerans på grund av sin etnicitet, sexualitet eller könstillhörighet.
Där vi aktivt arbetar för att alla, även i framtiden, ska kunna njuta av våra oändligt vackra och varierade miljöer och kulturlandskap.

 


 

SONY DSC4. Anna Zmudzin – Ågren, 58 år.

Bor i Tierp

Sysselsättning: Samordnare på Samhall AB.

Uppdrag: Kassör i föreningen Vänsterpartiet i Tierp.

Det viktigaste i kommunen är byggande av lägenheter för unga och äldre.
Mera engagemang i bruksorter och miljö.

 


 

MatteusÅgren5. Matteus Ågren, 24 år.

Bor i Örbyhus.

Sysselsättning: Elektriker.

Uppdrag: Ersättare i kommunfullmäktige, styrelseledamot i partiföreningen samt ledamot i distriktsstyrelsen.

 

 

 


 

Elisabet6. Elisabeth Rosengren, 63 år

Bor i Strömsberg.

Sysselsättning: Elevassistent på Högbergsskolan i Tierp.

Uppdrag i partiet: ledamot av Distriktsstyrelsen Uppsala län.

Förtroendeuppdrag: ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Landstingsfullmäktige ordinarie ledamot i Upplandsstiftelsen, ledamot i Mälardalsrådets Miljöutskott.

– Miljö- och klimatfrågor anser jag är de absolut viktigaste frågorna att driva i alla folkvalda församlingar oavsett riksdags- landstings- eller kommunal nivå. Utan en hållbar värld att leva i, har vi inget samhälle att lämna över till kommande generationer. Miljöinvesteringar skapar dessutom arbete. Vill arbeta för en levande landsbygd i vår vackra natursköna kommun. Jobba för att upphandling av lokala/regionala livsmedel ska vara möjlig. Behålla och utveckla standarden inom skola, vård, omsorg och kultur. Satsning på informations- och kunskapsspridande om våra nya kommunmedborgares kultur och bakgrund för att motverka rasism och främlingsfientlighet.

– Jag är född och uppväxt I Stockholm, men, har mina rötter här i Tierp. Bor sedan mitten på 70-talet i Strömsberg huvudsakligen. Varit medlem i partiet i 40 år. Biodling och grönsaksodling var min huvudsysselsättning. Har en dotter och snart två barnbarn. Mina intressen är teater, sång & musik & dans, växthusodling. Aktiv även i Strömsbergs Bruksgille m.fl. föreningar.

 


 

7. Emanuel Enzibira, 44  år.

Bor i Tierp

Sysselsättning: Lagerarbetare


 

SabinaLöfstedt8. Sabina Löfstedt, 23 år.

Bor i Örbyhus

Sysselsättning: Anläggare på NCC Trädgård.

Uppdrag: Sekreterare i Vänsterpartiet Tierp

Jag brinner för miljöfrågor och frågor om djur och natur ligger mig extra varmt om hjärtat.

 


 

LasseKarlsson9. Lasse Karlsson, 62 år.

Bor i Gåvastbo

Sysselsättning: Vaktmästare på Tierps sjukhus.

 

Vänsterpartiets kärnfrågor, miljö, välfärd och landsbygd.

 


 

Ulla HjälmKarlsson10. Ulla Hjälm Karlsson, 62 år.

Bor i Gåvastbo

Sysselsättning: Elevassistent.

Uppdrag: Sitter i valberedningen Vänsterpartiet i Tierp.

Värnar om miljöfrågor.