Fullmäktigekandidaterna 2018

Fullmäktigekandidaterna 2018

Här presenterar vi våra kandidater till kommunfullmäktige i Tierp för mandatperioden 2018-2022.

Sidan kommer att uppdateras löpande i och med att kandidaterna kommer ges tillfälle att presentera sig själva under valåret.

Alla kandidater har givits möjlighet att, förutom presentera eventuella uppdrag och persondata, tala om någon fråga de brinner för.

Kandidatlistan

 1. Alexander Karlsson, Örbyhus
 2. Agnetha Andersson, Tierp
 3. Anna Zmudzin-Ågren, Tierp
 4. Urban Blomster, Söderfors
 5. Emmanuel Nzisabira, Tierp
 6. Krister Andersson, Tierp
 7. Eva Berglund, Söderfors
 8. Annie Pettersson, Örbyhus
 9. Andreas Vestin, Karlholms bruk
 10. Anette Wilger, Örbyhus
 11. Elisabeth Rosengren, Strömsbergs bruk
 12. Ulla Karlsson, Skogsbo
 13. Lasse Karlsson, Skogsbo
 14. Eva Ezim, Örbyhus
 15. Bert Karlsson, Tierp
 16. Mikael Skärlund, Mehedeby
 17. Petra Runesdotter, Tierp
 18. Lars-Göran Wadström, Yttrö 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alexander Karlsson, 32, vårdbiträde, Örbyhus

Ledamot i partiföreningens styrelse, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen & utskottet Barn o Unga, Aktivist.

En viktig fråga är, sjuknärvaron.
För du vet att ingen vill ju bli förkyld, men ibland så händer ju det ändå.
Men, visst är det sjukt att vi lever i en tid och ett samhälle där osäkra anställningar, oro över ens ekonomi eller samvetsstress gör att du går till jobbet trots att du är sjuk?
Annars är demokrati- och inflytandefrågor särskilt intressanta, gärna ur ett landsbygdsperspektiv.

 

Agnetha Andersson, 65, pensionär, Tierp

Ledamot i partiföreningens styrelse, ersättare i kommunstyrelsen och utskottet Arbete och Omsorg.

Alla människors lika värde. Kvinnofrågor, våld mot kvinnor. Sjukvården.

 

 

 

Anna Zmudzin-Ågren, 63, Driftledare, Tierp

Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Tierpsbyggens & Tierps Kommunfastigheters styrelser.

 

 

 

 

Urban Blomster, 69, Söderfors

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ersättare i utskottet Samhällsbyggnad.

Vill gärna jobba med frågor i Söderfors som en ny Sporthall och övrigt byggande, helt enkelt utveckling i Söderfors.

 

 

 

Emmanuel Nzisabira, Tierp

 

 

 

 

 

Krister Andersson, 44, Trädgårdsmästare, Tierp

Ledamot i partiföreningens styrelse.

Ett jämlikt samhälle.

 

 

 

Eva Berglund, 64, pensionär tidigare undersköterska, Söderfors

Har ett uppdrag i regionens (landstingets) beredning Äldre och funktionshindrade.

Jag vill kämpa för ett jämlikt samhälle som är förutsättning för ett tryggt och värdigt liv för alla.

 

 

 

Annie Pettersson, 51, församlingsassistent, Örbyhus

Ersättare i partiföreningens styrelse.

Daglig verksamhet, LSS-frågor.

 

 

 

Andreas Vestin, 38, Skolledare, Karlholmsbruk

Att vi i Tierps kommun ska erbjuda alla över 55 år inom äldreomsorgen 6 timmars arbetsdag och att vi ska ha en likvärdig skola för alla barn, oavsett var i kommunen man bor.

 

 

 

 

Anette Wilger, 61, präst/pensionär, Örbyhus

Kassör i partiföreningen.

En rättvis fördelningspolitik för en betydande minskning av de ekonomiska klyftorna; en säkrad välfärd (med högre skatter för höginkomsttagare och inga privata vinster i vård/skola/omsorg); arbetstidsförkortning; förbättrade anställningsförhållanden för unga; förbättrad arbetsmiljö inom tex vården; en hållbar och tvingande miljöpolitik som tar hänsyn även till miljön i fattigare länder; en human och generös flyktingpolitik.

 

 

Elisabeth Rosengren, Strömsbergs bruk

 

 

 

 

 

Ulla Karlsson, Skogsbo

 

 

 

 

 

Lasse Karlsson, Skogsbo

 

 

 

 

 

Eva Ezim, Örbyhus

Ordförande i partiföreningens styrelse, ledamot av distriktsstyrelsen.

Jag brinner mest för att minska klasskillnaderna och landsbygdsfrågor.

 

 

 

Bert Karlsson, 65, pensionär, Tierp

Nämndeman.

 

 

 

 

Mikael Skärlund, 33, Läkare, Mehedeby

Inga uppdrag i Vänsterpartiet. Kassör i föreningen Klimataktion.

Klimat, Jämställdhet, Minskade klassklyftor.

 

 

 

Petra Runesdotter, Tierp

 

 

 

 

 

Lars-Göran Wadström, Yttrö