Nyheter

Rapport från Kommunfullmäktige 19 september.

Tierps kommunfullmäktigesammanträde i tisdags var en relativt snabbt avklarad affär, som föregicks av en mycket intressant föreläsning av Hans Abrahamsson, bl a docent i Freds- och utvecklingsforskning vid institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet.

För Vänsterpartiet Tierps del var dagordningens punkt 7b av särskilt intresse, då det rörde svaret på en interpellation ställd av Alexander Karlsson om fritidsbibliotek på fler av kommunens orter.

Interpellationen läser du här (pdf)

Svar från Kenneth Gunnarsson (MP) ordförande i utskottet barn och unga läser du här (pdf)

Alexander Karlssons huvudinlägg i debatten läser du här (pdf)

För övrigt anser Daniel Blomstedt (M) att beslutet fullmäktige tog innebär att det ska startas exakt ett fritidsbibliotek.

Vi kan ju konstatera att i den här frågan är inte sista ordet sagt.

 

Kommer ni ihåg frågan om Feministiskt självförsvar?

Den har nu blivit till en motion, som du kan läsa här.

 

Så var det slut för denna gången, nästa fullmäktige blir den 31 oktober. Då börjar vi kl 13 med allmänpolitisk debatt!

Skriv en kommentar