Nyheter

Kampen mot rasism är allas kamp

Debattartikel av Jeannette Escanilla, distriktsordförande och Alexander Karlsson, ordförande V i Tierp. Publicerad hos Arbetarbladet. Som alltid i sin helhet nedan.

 

Rasismens utveckling runtom i Sverige oroar allt fler. Den gör sig synlig på arbetsplatser och skolor, på gator och torg. Den är mer synlig än på årtionden i den politiska debatten och partier försöker spela ut grupper mot varandra. Det vill vi i Vänsterpartiet Uppsala län på alla vis motverka.

Ett samhälle med växande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer fokuserar på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna för att ge till de som redan är rika, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vi vet att en känsla av maktlöshet kan föda otrygghet, syndabockstänkande och hat. Just därför är en politik som minskar de sociala klyftorna en bärande del i Vänsterpartiets antirasistiska strategi.

Det är dags att skrota den orättvisa politiken. Redan idag visar vi i de kommuner och landsting där vi styr hur lösningarna handlar om en politik för ökad välfärd och för minskade klyftor. Vi vet att det som behövs för att minska orättvisorna och rasismen i Sverige är en generell politik som handlar om rätten till utbildning, arbete och en värdig bostad. Detta måste gälla för alla svenskar – oavsett etnicitet, religion, sexualitet och kön.

Skolan måste finnas till för alla barn. Det gör den inte idag. Vinstintresset, som gynnar elever med goda förutsättningar på bekostnad av dem utan, måste skrotas. Tillgång till modersmålsundervisning ska vara en självklarhet för alla barn, oavsett vart de är födda och vilken skola de går på. För att alla dessa elever ska erbjudas en likvärdig utbildning anser vi att skolan bör förstatligas.

I dag står många kvinnor och män med utländsk bakgrund utanför arbetsmarknaden, är överkvalificerade för sina jobb eller har lägre löner än sina arbetskamrater med svensk bakgrund. För oss som vänsterpartister och antirasister är detta oacceptabelt. Vi driver en politik för att möjliggöra jobb på lika villkor och motverka diskriminering. Vi vill att tillsvidareanställning ska vara norm, att tvåspråkighet ska vara en merit och att en nolltolerans mot diskriminering ska införas.

Bostadsbristen är idag ett hinder för tillgång till bra utbildning och bra jobb. De som har allra svårast att hitta bostad är de utan pengar och kontakter, ofta de som levt kortare tid i Sverige. Därför är en del av vårt arbete för minskad segregering också att få bukt på bostadsbristen. För att lyckas med det är vårt mål att bygga 40 000 bostäder per år runtom i landet, där en majoritet är prisvärda hyresrätter.

Kampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrade eller utlandsfödda. Det är en kamp för humanism, mänskliga rättigheter och allas lika värde. Genom en politik för ökad välfärd och minskade klyftor är vi beredda att föra den kampen i Tierp, Uppsala län och Sverige.

Jeannette Escanilla (V)

riksdagskandidat och distriktsordförande för Vänsterpartiet Uppsala län.

Alexander Karlsson (V)

ordförande Vänsterpartiet Tierp

Skriv en kommentar