Nyheter

Nästa debattartikel

Och här kommer nästa debattartikel, signerad Alexander Karlsson, Marlene Larsson och Urban Blomster (ordförand, vice ordf. samt gruppledare Vänsterpartiet Tierp).

Denna är publicerad i Arbetarbladets webbupplaga, samt i Lokaltidningen Norra Uppland (21/5 2014).

20140522_090311

Skäl att rösta på Vänsterpartiet i EU-valet

”Varför ska jag rösta på Er i EU-valet? Ni vill ju inte ens vara med.”
Den frågan dyker då och då upp.

Det korta svaret på den frågan är att nu så är vi faktiskt med i EU och då kan vi inte låsa in oss på våra rum och tjura, utan vi arbetar aktivt för att påverka och förbättra EU-politiken.

Men låt oss få utveckla svaret en aning.
Det finns tre skäl att rösta på Vänsterpartiet i EU-valet.

 1. EU-valet är ett val mellan vänster och höger.
  På samma sätt som vi ser att regeringen Reinfeldt säljer ut välfärden, så tvingar EU sina krisande medlemsländer till privatiseringar. Genom att rösta på Vänsterpartiet visar du att du vill ha en annan politik. En politik som står upp för löntagarnas rättigheter. Mot privata vinster i välfärden. För jämlikhet och jämställdhet.
 2. En röst på Vänsterpartiet i EU-valet är en röst emot de högerextrema och rasistiska rörelser som sett sig stärkta i svallet av EU:s havererade krishanterings politik.
  EU är i kris. Miljoner människor drabbas av arbetslöshet och fattigdom. Hundratusentals tvingas emigrera för att kunna försörja sig och sina familjer.
  När banker och finansföretag gör förluster sänds notan till skattebetalarna. EU tvingar krisländerna att skära ner i välfärden och försämra arbetsrätten. Denna politik har gjort krisen djupare. I krisens spår växer högerextrema krafter som hetsar mot invandrare och HBTQ-personer. Kvinnors rättigheter försämras och årtionden av kamp för jämställdhet i Europa håller på att raseras. Det är vänsterns uppgift att bekämpa dessa mörkerkrafter.
 3. Vänsterpartiet står för vänsterpolitik och EU-kritik.
  EU har stora problem med öppenhet och demokrati. På senare tid har vi kunnat se ett tydligt exempel på detta i förhandlingarna om det sk TTIP1-avtalet där den del av avtalet som kallas ISDS2, kommer att ge privata företag en möjlighet att överklaga demokratiskt tagna beslut. Ett exempel på detta skulle kunna vara att när vi vunnit valet i september och infört förbud mot vinster i välfärden, så kommer KKR, det amerikanska riskkapitalbolag som äger Vardaga (tidigare Carema) att kunna stämma svenska staten för att de inte längre kan göra stora vinster på våra skattepengar.
  Vi motsätter oss att EU ges mer makt. På de områden där EU har beslutanderätt arbetar vi aktivt och konstruktivt för att göra EU-politiken bättre. Vänsterpartiet har varit pådrivande i att skärpa miljöregler och förbättra EU:s politik för jämställdhet och för löntagarnas rättigheter. Vi blir mer effektiva i det arbetet just för att vi är EU-kritiska och inte ser EU som lösningen på alla problem. Rösta på Vänsterpartiet för att försvara kollektivavtal och gemensam välfärd.
 4. Ja just det! Det finns ett fjärde skäl också.
  Det är inte varje år vi har chansen att slå Reinfeldt i, inte bara ett, utan i hela två val under samma år. I EU-valet den 25 maj och i riksdagsvalet den 14 september!

AlexanderKarlsson

Alexander Karlsson, Ordförande Vänsterpartiet Tierp

MarleneLarsson

Marlene Larsson, Vice ordförande Vänsterpartiet Tierp

SONY DSC

Urban Blomster, Gruppledare Vänsterpartiet Tierp

1TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership

2ISDS står för Investor State Dispute Settlement

Skriv en kommentar