Nyheter

Senaste Motionen från Vänsterpartiet Tierp

Motion om kolonilotter
Vi tror att tillgången till kolonilott kan berika fritiden både för unga och äldre.
För de unga kan det innebära ett lärande i praktiskt odling och ökad medvetenhet hur olika växter sköts.
För de äldre och kanske även för många nysvenskar kan det också ha en viktig social funktion.
Jag yrkar att fullmäktige beslutar:

  • Att AB Tierpsbyggen ges uppdrag att erbjuda sina hyresgäster de odlingslotter som finns söder om Mattiasgatan i Tierps Köping.
  • Att Tierps kommun utreder möjligheterna till kolonilotter i kommunens övriga tätorter.

Tierp den 2013-01-15
Urban Blomster ledamot kommunfullmäktige Vänsterpartiet 

 

Skriv en kommentar