Uncategorized

NEJ TACK TILL KÄRNKRAFT

Fyra sanningar om kärnkraften

1Det är mycket bråttom!

Före 2030 måste en stor omställning redan ha ägt rum för att bromsa den globala uppvärmningen. Det tar minst 15 år att få fram ett nytt kärnkraftverk. Världen har idag 436 reaktorer varav de flesta kommer att stängas före 2030. Även om man mot alla odds skulle lyckas få fram 280 nya verk till 2030 skulle detta bara ersätta dagens kärnenergi och inte ett enda kolkraftverk. Och då hade man fått satsa gigantiska summor som i stället kunde ha gått till de förnybara källorna, som avsevärt snabbare hade gjort skillnad för klimatet.

2 Kärnkraften är i vägen för utvecklingen.

Sverige har mest el per capita från Kärnkraft i världen. I länder där kärnkraften inte varit ett så starkt hinder har den förnybara energitekniken tagit fart. Tyskland har el från vindkraft som motsvarar elproduktionen från alla svenska reaktorer. Spanien och Irland får ca 40% av sin el från vindkraft. Nya studier visar att Sverige år 2030 kan ha ett betydande elöverskott även med avvecklad kärnkraft, nämligen om vi – förutom vattenkraften – satsar på effektivisering, vindkraft, solel, biokraft, jordvärme och vågkraft.

3 Avfallsfrågan är olöst.

Ännu efter 60 år finns ingen internationellt godtagbar lösning i sikte förslutförvaring av det använda, högaktiva kärnbränslet. I stället produceras oavbrutet alltmer. En miljondels gram inandat plutonium räcker för att skapa cancer. Detta avfall är ett brott mot framtiden och produktionen av det måste givetvis upphöra.

4 Den potentiella bomben.

Genom kärnkraftsspridningen pådyvlar vi framtiden en ständigt ökande risk för nukleär terror och kärnvapenanvändning.

Skriv en kommentar