Nyheter

LANDSTINGET

Veckans flygblad tar bl a upp en reservation från V, S och Mp i landstingsfullmäktige i måndags (21 sep).

Motionen från V, S och Mp föreslår:

– att landstingsfullmäktige snarast inför ett områdesansvar för olistade medborgare och att pengar motsvarande dessa fördelas ut till primärvården.

Reservationen från V, S och Mp lyder:

"Bortsett från Stockholm, är landstinget i Uppsala län ensamt om att inte lägga ut en fast ersättning för samtliga medborgare. I praktiken betyder det reducerade resurser för primärvården och därav en nedrustning av densamma.

Det finns ingen skyldighet för medborgarna att lista sig, det är en rättighet. Däremot är landstinget skyldiga att upprätthålla en väl fungerande primärvård för alla medborgare, listade som olistade, på lika villkor.

Vi är förvånade över att majoriteten behandlar länets medborgare olika och tillika vill nedrusta den totala primärvården."

                                    Elisabeth Rosengren gm Eva Ezim

Skriv en kommentar