Nyheter

SUCCÉN FORTSÄTTER

Vi har kämpat för skolmaten……………….NU ÄNTLIGEN ska maten börja lagas här hemma i kommunen igen.

Det var ett av budskapen i veckans flygblad. Vi tog också upp räddningstjänsten, Tierpsbyggens vaktmästare som försvann och äldreomsorgen.

Vi undrade också hur landstinget tänker när man lägger ut ett anbud. De företag som nu städar där har ingen möjlighet att klara hygienkraven.

Vi frågade oss också, varför man inte värdesätter kommunens samlade kunskap och kompetens och i stället raserar eller säljer ut vår gemensamma och offentliga sektor.

Till slut fanns det med en liten påminnelse om att rösta på Vänstern i Svenska Kyrkan. Tyvärr så trodde många att hela bladet handlade om kyrkovalet men så var inte fallet.

Vi återkommer med mer om kyrkovalet nästa fredag.

Sist men inte minst. HÖR AV ER om ni också vill vara med och påverka er vardag.

Skriv en kommentar