Nyheter

Sagt i kommunfullmäktige

Läs vad Vänsterpartiets ordförande i Tierp, Lisa Rosengren sa i kommunfullmäktige häromveckan…

"Vänsterpartiet anser att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora  möjligheter att påverka innehållet i en god äldre-barnomsorg, skola, sjukvård m.m. möjliggörs och säkerställs bäst genom att verksamheten är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Landets friskolor är ett dåligt exempel på hur våra skattepengar används. I förra veckan fick vi veta på nyheterna att 5 av 6 friskolor som drivs som AB går med vinst och att vinsten ej används till nyinvesteringar. Det är också beklagligt att man ej tar emot elever med funktionshinder.

Konkurrensen från friskolor gör att kommunala gymnasier har svårt att klara sig. Så är även fallet med Högbergsskolan. Det är viktigt, som det också står i verksamhetsplanen, att ytterligare förbättra marknadsföringen av vårt fina gymnasium.
Förutom HGB är vi glada och stolta över vårt nya Allaktivitetshus. Vi gläds också åt att kvinnojoursprojektet inom RCV äntligen drar igång.
För V är det också mycket positivt att kommunens kosthantering återtas i egen regi. En bra mathantering är en rättighet för kommunens barn och äldre och en förutsättning för en god arbetsmiljö för kommunens personal.
Budgetunderskottet hos verksamheterna RCB och RCV är inte något nytt bekymmer och bekräftar svårigheten att lägga en realistisk budget för en verksamhet med så osäkra faktorer. Med största sannolikhet kommer det i spåren av den lågkonjunktur Sverige befinner sig i, bli ett större tryck på RCV och RCB. För att möta behovet hos de kommuninnevånare som kanske p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller social utsatthet behöver stöd från kommunen är V inte främmande för att under nästa budgetår 2010  yrka för en höjning av skattesatsen."

Skriv en kommentar