Nyheter

Sjuka får socialbidrag istället för sjukpenning

Dagen innan julafton skickade regeringen ut en remiss med förslag på historiska försämringar av sjukförsäkringen. Planen är att de nya reglerna ska träda i kraft redan vid halvårsskiftet 2008. I och med detta vältrar Reinfeldt över kostnader på Sveriges kommuner.

Fredrik Reinfeldt tycker att det ska löna sig att vara högavlönad och frisk. Därför sänker han ersättningarna för alla som haft oturen att drabbas av ohälsa och arbetslöshet.

Enligt regeringens förslag ska man bara kunna vara sjukskriven ett år. Därefter ska man kunna ansöka om förlängd sjukpenning i högst 18 månader med sänkt ersättning från 77 till 72 procent.   

Arbetsförmågan hos sjukskrivna ska enligt förslaget redan efter 6 månader prövas mot hela arbetsmarknaden. Om en sjukskriven förskolelärare med ryggont från Borlänge kan ta ett jobb som exempelvis spärrvakt i Stockholm går hon miste om sin ersättning. Även om hon aldrig skulle få jobbet som spärrvakt. Regeln urholkar anställningsskyddet och gör att många sjukskrivna kommer att förpassas till arbetslöshet eller socialbidrag.

Regeringens förslag om tidsgränser i sjukförsäkringen går under beteckningen rehabiliteringskedja. Men det innehåller inga förslag på bättre rehabilitering eller ökade möjligheter för sjuka att få jobb. Därför kan den mer korrekt beskrivas som en utsorteringskedja.

Försämringar föreslås också för personer med sjukersättning. Möjligheten att få tidsbegränsad sjukersättning avskaffas. Om man blir sjuk igen efter en period med sjukersättning och är arbetslös ska man med Reinfeldts nya regler inte längre få sjukpenning. Även om det är livshotande.

Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regeringen själv tror att rehabiliteringskedjan kommer att leda till ett ökat behov av försörjningsstöd.

Regeringen motiverar de sänkta ersättningsnivåerna och tidsgränserna med att det ökar incitamenten att arbeta. Men på vilket sätt ökar incitamenten hos en kvinna med bröstcancer, trafikskada eller depression av att hon blir fattigare? Problemet är ju att man som sjuk inte har full arbetsförmåga. Och på vilket sätt tillfrisknar man snabbare av att ha den ekonomiska stressen som gnager på livet?

Reinfeldt gör miljardbesparingar på sjuka, trots att överskotten i sjukförsäkringen uppgår till 14 miljarder kr 2008 enligt Försäkringskassan. Men istället för att överskotten kommer oss försäkrade tillgodo, används de för att finansiera sänkta skatter för landets miljonärer och bidrag till överklassnära tjänster.

I och med att allt fler människor som är sjuka kommer att tvingas söka socialbidrag så ökar kommunernas utgifter. Regeringen har dock inga som helst planer på att ersätta kommunerna för denna enorma förändring.

I regeringens budget för 2008 fryses statsbidragen vilket innebär kraftiga nedskärningar i välfärden på sex miljarder år 2010 och 3,2 miljarder år 2009. I och med försämringarna för sjuka måste kommunerna skära ner ytterligare på välfärden för att finansiera det ökade behovet att försörjningsstöd.

Vi vet att människor är både starka och ömtåliga, därför vill vi värna om den solidariskt finansierade sjukförsäkringen. Plånbokens tjocklek får inte avgöra våra möjligheter att leva ett värdigt liv.

Urban Blomster,  Gruppledare  Vänsterpartiet  Tierp

Skriv en kommentar