Nyheter

Lär dig mer om Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i Tierp inbjuder till studiecirkel. Som kurslitteratur kommer boken ”På tröskeln till i morgon – studier för politiskt arbete” att användas.

På bokens baksida kan man bland annat läsa:

"I takt med att vänstern i allmänhet och Vänsterpartiet i synnerhet vunnit nya erfarenheter och ställts inför nya utmaningar så har också efterfrågan på politiska studier vuxit.

Politiskt arbete handlar om att förändra världen, men för att kunna förändra världen måste vi förstå. Och förståelse förutsätter studier. Inte utantillinlärning av färdigförpackade universalsvar, utan nyfiket prövande, kritisk undersökning och inte minst diskussion och meningsbrytningar."

För mer info och anmälan:

E-mail: [email protected]

Telefon: 070-289 91 94

Skriv en kommentar