Nyheter

“Utveckla det rika kulturarvet”

Läs medborgarförslaget från Vänsterpartisten Janne Söderberg i Östhammars kommun. Vi i Vänsterpartiet i Tierp tycker att förslaget är bra och bör ges tillkänna för invånare även i Tierps kommun.

Kulturen och kulturarvet är en värdefull faktor och ett grundfundament som främjar samhällsutvecklingen. De norduppländska kommunerna har en rik kulturhistoria som sträcker sig långt tillbaka i tiden såsom Vendels-, vallon- och dåtidens och vår tids järnhanteringskultur. De är viktiga att bevara och utveckla med tanke på kommande generationers möjligheter att få ta del av det rika kulturarvet.

Kulturen är en tillväxtfaktor vars möjligheter de norduppländska kommunerna bör ta vara på mer aktivt. De tillväxtmöjligheter som finns här kan främja besöksnäringen och utveckla det rika kulturutbudet. Kulturen genererar dagens och framtidens möjligheter. Därför föreslår jag att kommunfullmäktige undersöker möjligheterna att utveckla det kulturarv som finns i Norduppland för att skapa förståelse och kunskap om det rika kulturarv som präglade den norduppländska miljön och landskapet.

På Öland har man tagit väl till vara fornlämningar och byggt upp bl a Eketorps borg och på norra Öland byggt upp i Skäftekärr, ett järnåldershus som har haft stor betydelse för besöksnäringen på Öland.

I Lejre i Danmark har man byggt upp ett järnålderssamhälle som har blivit ett starkt varumärke för fornminnesforskning och förståelse för de kulturella värdena (vilket ni kan finna på Internet).

Med anledning av ovanstående föreslår jag att de norduppländska kommunerna undersöker möjligheterna att utveckla det rika kulturarvet i Norduppland för att skapa förståelse för och kunskap om kulturarvets betydelse.

Janne Söderberg, Österbybruk

Skriv en kommentar