Nyheter

Vänsterpartiet emot kommunalt vårdnadsbidrag

Ett av de mest centrala jämställdhetsfrågorna är hur kvinnor och män skall förmås fördela ansvar för hem och barn lika. Bidraget som föreslås, blir 3000:-/månad, går inte att leva på, så i praktiken förutsetts att den som stannar hemma blir försörjd av någon annan.

Det är alltså endast familjer med två föräldrar som ens kan överväga att utnyttja bidraget. All tidigare erfarenhet visar dessutom att det blir kvinnor som stannar hemma, och därmed blir beroende av män för sin försörjning. Rimligen kommer också diskrimineringen av alla kvinnor i arbetslivet att öka, när arbetsgivarna tvingas kalkylera med flera års frånvaro med vårdnadsbidrag, när de ska fatta beslut om anställning, fortbildning osv.

Bidraget kommer också att stjäla resurser från den kommunala barnomsorgen. Dessutom går det inte att jämföra vård av egna barn med förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolan är också en verksamhet i ett välfärdssamhälle som genererar arbete och tillväxt. Det finns gott om undersökningar som visar att vår förskola håller hög kvalitet och ger väl behövliga färdigheter för flickor och pojkar. 

Elisabeth Rosengren, ordförande Vänsterpartiet, Tierp

Skriv en kommentar