Nyheter

Kommunfullmäktige 18 september

Vid senaste kommunfullmäktige diskuterades bland annat ansvarskommitens förslag om storregioner.
Elisabet Rosengren, vänstern sade:

Den debatt som varit under kommitténs arbete och även efter slutbetänkandet, har till stor del handlat om den geografiska indelningen, tyvärr.

Färre och större regionkommuner innebär färre förtroendevalda och längre avstånd mellan medborgare och politiker (såväl bildligt som bokstavligt). Detta i sin tur innebär en rejäl försvagning av demokratin, enligt mitt och Vänsterpartiets sätt att se på förslaget. Demokratiaspekten måste belysas mer ingående innan några definitiva beslut fattas.

Vi har redan idag i Uppsala län, Regionförbundet, för samarbete och samverkan landsting/kommuner. Detta kan utvecklas och ta över fler uppgifter från statlig nivå!
Elisabet Rosengren (V)

Skriv en kommentar