Nyheter

98% vill ha tillbaka matproduktionen

De senaste månaderna har en omröstning pågått här på hemsidan. Vi ställde frågan: Ska Tierps kommun starta matproduktion i egen regi igen?

Svaret blev ett ordendligt ja. Totalt noterades 163 röster. 160 av dem, det vill säga 98% röstade på ett ja.

Som vi tidigare har berättat här på hemsidan har den socialdemokratiska kommunledningen och Vänsterpartiet i Tierps kommun enats om att utreda investeringskostnaderna för matproduktionen i kommunen.

Uppdraget har gått till Öhrlings revisionsbyrå och de ska vara klara i god tid före nästa upphandling 2008-2009.

Skriv en kommentar