Nyheter

Privatisering viktigare än stöd

Den borgerliga majoriteten i Uppsala läns landsting tycker nu att tre vårdcentraler ska privatiseras. Varför eller vilka vårdcentraler det handlar om finns det inga svar på!

 

   Det ska privatiseras för att privatisering är bra enligt den moderatledda majoriteten. Detta i ett läge där primärvården enligt majoritetens budget ska spara 30 miljoner kronor nästa år och samtidigt ska antalet besök och telefontillgängligheten öka.
   Ledningen för primärvården behöver alla pusselbitar i sin hand för attt kunna se över organisationen och hitta vägar att bli ännu effektivare. Och för att kanske kunna klara sitt tuffa sparbeting!
   För borgarna är det viktigare att delar av verksamheten privatiseras än att stödja den egna verksamheten. Och mer lär väl tyvärr komma.
Elisabet Rosengren, v
   Tierp
   ersättare i landstingsstyrelsen

(Publicerad i Arbetarbladet 2007-08-27)

Skriv en kommentar