Nyheter

Vänsterpartiet i Tierp inför hösten

Vi vill tillsammans med dig fotsätta att bekämpa samhällets orättvisor. Vi vet att det krävs mycket arbete men kampen leder till bättre villkor för många.

Vi vill ha ett samhälle grundat på alla människors lika värde, oavsett kön, etnisk tillhörighet, funkionshinder, ålder, religion och sexuell läggning. Vårt samhälle är fritt från förtryck.

Vi är medvetna om att vi har en stor uppgift och med ditt stöd är det möjligt.
Välkomna till Vänsterpartiet i Tierps Kommun.

Skriv en kommentar