Nyheter

Kommunstyrelsen 19 juni

Vänsterpartiet yrkade att bevilja Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen ett bidrag på 30000 kr till att utveckla Cafeverksamhet på bruket för att göra bruket mera attraktivt för besökare.

Vänstern fick stöd av centerpartiet men i övrigt inget stöd alls. Vi hoppas dock att verksamheten kommer igång utan kommunens stöd den här gången för vi tror mycket på Strömsberg som ett viktigt besöksmål i framtiden.

Skriv en kommentar