Nyheter

Uppgörelse klar

Socialdemokratiska kommunledningen och Vänsterpartiet i Tierps kommun är eniga om att utreda investeringskostnaderna för matproduktionen i kommunen.

Och att uppdraget ska gå till Öhrlings revisionsbyrå och att de ska vara klara i god tid före nästa upphandling 2008-2009.

 Bengt-Olov Eriksson, kommunalråd, Socialdemokraterna

Urban Blomster, gruppledare, Vänsterpartiet

Urban Blomster säger i en kommentar:
– Jag är helnöjd, det här är en förutsättning för att kommunen ska återta matproduktion i egen regi vilket är Vänsterpartiets uppfattning.


Skriv en kommentar