Nyheter

Jobben viktigaste frågan

Läs Urban Blomsters debattartikel om jobben från i höstas. Han poängterar att jobben är den viktigaste frågan.

Jobben är viktigaste frågan
Vänsterpartiet för fram kravet på 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn över hela landet. Det görs för att tillgodose viktiga behov inom skola, omsorgerna etcetera och mot bakgrund av den höga arbetslösheten. Frågan om jobb och utveckling i Tierps kommun är den absolut viktigaste att arbeta med för vänsterpartiet.

För Tierps kommun skulle ovanstående krav innebära 70 jobb 2007 och 280 jobb under mandatperioden. Den offentliga sektorn är en viktig arbetsmarknad för kvinnor, samtidigt som en fungerande offentlig sektor underlättar för kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet.

Den nuvarande reaktionära regeringens högerpartier vill inte satsa på den offentliga sektorn utan vill satsa på skattesänkningar och pigjobb åt de rika.

Chatarina Deremar, centerns oppositionsråd i Tierp, har tagit upp frågan om ungdomsarbetslösheten och vill ha samtal om detta med övriga partier.Från vänsterpartiet tycker vi det låter rimligt att diskutera detta förutsättningslöst.

Ovanstående framförda krav i den offentliga sektorn skulle vara till stor nytta även för arbetslösa ungdomar.

Vänsterpartiet behöver människor som blir aktiva i kampen för jobb och utveckling i Tierps kommun.Alla med hjärtat till vänster är varmt välkomna i våra aktiviteter.

Urban Blomster
gruppledare vänsterpartiet,
Tierps kommun

(Publicerad i Arbetarbladet 24 oktober 2006)

Skriv en kommentar