Nyheter

Stoppa privatiseringen av mammografin

Läs Sören Bergqvists och Elisabet Rosengrens insändare i Arbetarbladet.

 

 

Stoppa privatiseringen av mammografin

På måndag 26 mars ska landstingsstyrelsen i Uppsala län ta ställning till om mammografin ska få privatiseras.

Den borgerliga majoriteten i landstinget är ivrig att genomföra privatiseringar så fort som möjligt. Som ett mål i sig, inte som ett medel.

Ledorden för majoriteten är tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Märkligt att de då, bland det första de vill sälja ut, väljer en verksamhet som trots begränsade resurser präglas av hög tillgänglighet, utomordentligt goda resultat och hög kostnadseffektivitet.

Mammografin består av två delar. Dels regelbundna hälsokontroller för kvinnor mellan 40 och 74 år, dels en klinisk del som bland annat tar emot dem som behöver utredas vidare eller remitterats på grund av misstänkta symtom. Dessa verksamheter är på Akademiska sjukhuset samlokaliserade och personal varvar mellan de två verksamheterna. Ett bra samarbete har upparbetats med patologin, kirurgin och onkologin. Ett samarbete som riskerar att raseras om mammografin privatiseras. Ett samarbete som andra landsting visat är vägen framåt genom bildandet av så kallade bröstcentrum.

Var rädd om det som fungerar bra. Var rädd om den kompetens vi har. Våga satsa framåt. Stoppa privatiseringen av mammografin.

Sören Bergqvist, v
Uppsala, landstingsråd
och ledamot i landstingsstyrelsen
Elisabet Rosengren, v
Tierp, ersättare i landstingsstyrelsen

(Publicerad i Arbetarbladet 24 mars)

Skriv en kommentar