Nyheter

Fortsätt stimulera klimatåtgärder

Elisabeth Rosengren, ordförande för Vänsterpartiet i Tierp och Urban Blomster, gruppledare för Vänsterpartiet i Tierp betonar vikten av klimatåtgärder.

Klimatet kommer att förändras på grund av människans utsläpp av växthusgaser. Hur stora klimatförändringarna blir kan vi ännu påverka. Vi behöver ställa om vår energiförsörjning mot förnyelsebar energi och öka energieffektiviseringen. Dessutom krävs radikala åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn.

Många kommuner är beredda att göra stora investeringar om de får en ekonomisk stimulans. Över 50 kommuner i Sverige sökte i år bidrag från staten för att minska klimatpåverkan. Det bidrag kommuner, och andra aktörer, sökt heter Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). Totalt har man i år sökt 2,4 miljarder i bidrag till investeringar på 10 miljarder. Investeringarna kan t.ex. gälla såväl biogasproduktion som utbyggnad av fjärrvärme eller att minska utsläppen från transporter.

Vänsterpartiet har på riksplanet varit drivande när Klimpen inrättades 2003 och för att öka dess anslag. Att stödet varit framgångsrikt visar undersökningar från både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen (SNF). Koldioxidutsläppen beräknas minska med 567 00 ton per år tack vare Klimpen. Trots det är Klimpen hotad. I en tid när allt fler blir medvetna om nödvändigheten av effektiva klimatåtgärder har regeringen tvärtom valt att slopa stödet efter 2008 i sin budget. Vänsterpartiet har i sitt budgetförslag i riksdagen satsat över 2 miljarder på Klimpen, vilket är mer än alla andra partier. Vi hoppas att regeringen tar sitt förnuft till fånga och behåller det framgångsrika styrmedlet för kommunernas klimatarbete även i framtiden.

Det är också vår förhoppning och politiska vilja att Tierps kommun finns bland de kommuner som söker bidraget kommande år. Att vi använder effektiva klimatåtgärder är vår skyldighet till kommande generationer.

Elisabet Rosengren, ordf Vänsterpartiet, Tierp
Urban Blomster, gruppledare Vänsterpariet, Tierp

Skriv en kommentar