Nyheter

Interpellation från Vänsterpartiet, Tierp

Till Kommunfullmäktige Tierp 2007-03-20
Interpellation.

Att konkurrensutsätta och privatisera den offentliga sektorn har numera blivit ett mantra och det allena saliggörande för att balansera den offentliga ekonomin.

De stora utlovade vinsterna har inte alltid kommit och många gånger har det visats sig att offentlig verksamhet inte ska drivas med vinstintresse. Upphandlingarna går till de stora företagen och de så i valdebatten omhuldade småföretagen har inte en chans att hävda sig i konkurrensen med storföretagen.

Mathanteringen i Tierps kommun gick för ungefär 1 år sedan från att drivas i egen regi till att övertas av det multinationella franska företaget Sodexo. Vänsterpartiet i Tierps kommun vill med utgångspunkt från ovanstående ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd.

När och hur ska en utvärdering av Sodexos verksamhet i Tierp göras och har det varit ekonomiskt försvarbart att lägga ut mathanteringen på entreprenad ?

Vilken insyn har kommunen i Sodexos verksamhet ?

Vad händer när det nuvarande avtalet med Sodexo går ut ?

Hur tillvaratas den kompetens som finns hos kommunens kokerskor när de nu har reducerats till uppvärmare ?

För Vänsterpartiet i Tierp
Urban Blomster gruppledare

Skriv en kommentar