Nyheter

Tomt och dyrt problem för Tierp

Hyresgästföreningen i Tierp bjöd in till en bostadpolitisk debatt i Tierp den 8 juni. Undertecknad som ombudsman reste dit när alla andra hade förhinder. Det är positivt med debatter där antalet åhörare är större än antalet debatterande politiker. Tro mig, det omvända kan hända…
Iövrigt hade Hyresgästföreningen ordnat till en trevlig inramning på debatten.

Men huvudproblemet för Tierpsbyggen är svårbenat. Man har problem med en relativt hög hyresnivå och en rad tomma lägenheter i Karlholm framför allt. Vänsterpartiet stöder de satsningar man lokalt gör fär att få lägenheterna uthyrda. I Vänsterpartiet Tierp tycker man att man kan se över kvadratmeterhyran i olika kommundelar och inte tvunget ta samma hyra rakt över. Vänsterpartiet Tierp vill också att man försöker locka till sig pensionärer som inte längre orkar sköta sina villor till ett bekvämare och enklare boende i hyresrätt. Man vill också att ungdomrna ska ges hyresrabatter igen.

I debatten framgick att alla partier tyckte att bostaden är en social rättighet, bara Vänsterpartiet tycker att det inte ska vara en marknadsvara. Det var lätt att konstatera att många av Hyresgästföreningnes krav på bostadsmarknaden och Vänsterpartiets krav är lika.

Många i panelen ville avskaffa fastighetsskatten på hyresbostäder, vilket också Vänsterpartiet vill. Men vi vill inte avskaffa den för hela bostadsmarknaden, bostäderna är skattebas som inte försvinner till utlandet och som ger en betydande intäkt till den generella välfärden. Men Vänsterpartiet vill ha en neutral och rättvis fastighetsskatt för de olika boendeformerna.

För fastighetsskatten har Vänsterpartiet verkat för en begränsningsregel till maximalt 4 procent av hushållsinkomsten. Våra förslag till begränsningsregler har medfört att de skevheter tas bort som fanns i systemet för till exempel äldre som bor kvar i hus där taxeringsvärdena skenar iväg.

Från åhörarna kom en del frågor. En fråga var varför det var billigare att bo i privatägda hyresrätter. På det är svaret att det kan bli billigare i en viss typ av fastigheter men ofta blir hyran även lägre i liknande fastigheter som finns hos allmännyttan, äldre hus som har fått bra underhåll genom åren som kunnat bli lågt belånade och som har liten omsättning av hyresgäster kan ofta ha en lägre hyresnivå än annars på orten.

Mejla gärna om du har frågor om boendet i riket eller Tierp.

Seppo Laine
ombudsman

[email protected]
PS: Version 22.31 har rättats på diverse tangentmissar..

Skriv en kommentar